Ta strona korzysta z plików cookies. Akceptuję.

Polityka prywatności strony internetowej dml-media.pl

Poniżej znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej dml-media.pl.

Administratorem strony dml-media.pl jest DML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Al. Solidarności 129/131/195, 00-898 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 345547, NIP 5252470506, REGON 142151743.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z administratorem strony wysyłając wiadomość na adres lukasz.dabrowski@dml-media.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Poniższe postanowienia zawierają szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem strony pod adresem lukasz.dabrowski@dml-media.pl. Realizacja niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej może zostać Pani/Panu odmówiona w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne aby złożyć zamówienie, skorzystać z usług oferowanych przez stronę, skontaktować się z właścicielem strony, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Zagwarantowana zostaje Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Właściciel strony zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje nam Pani/Pan swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości i/lub załącznikach może Pani/Pan zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pani/Pana zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z właścicielem strony.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Pani/Pana zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Aplikacje firm trzecich

Strona dml-media.pl.pl zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy dostępne są w publikowanych przez nich politykach prywatności. Szczegółowa lista firm, których oprogramowanie wykorzystuje strona, dostępna jest poniżej:

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona dml-media.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić prawidłowe jej funkcjonowanie.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • zapamiętać Pani/Pana ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • umożliwiać Pani/Panu korzystanie z funkcji społecznościowych,
 • ulepszać funkcje dostępne na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Ich wyłączenie może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych.

Analiza i statystyka

Pliki cookies są wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, m.in. takich jak liczba osób odwiedzających, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony. W tym celu strona korzysta z usług Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Pani/Pana identyfikację.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pan korzysta. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Pani/Pana identyfikacji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.